Hållbara alternativ till befintliga material – Att förvandla avfall till arbetskläder

För att minska vår påverkan på planeten vill vi ersätta våra mest använda konventionella fibrer med prioriterade fibrer. Vår ambition att hitta och implementera mer hållbara alternativ till nuvarande fibrer omfattar inte bara lansering av nya produkter, utan även vårt omfattande sortiment av befintliga produkter, våra förpackningar och nitar. Detta innebär att vårt hållbarhetsarbete inte bara återspeglas i de enskilda plaggen eller kollektionerna, utan i hela sortimentet.

”Vi har åtagit oss att köpa 70 % av våra fibrer ska vara prioriterad fiber senast 2030 – en milstolpe på vägen mot detta är 40 % redan 2023”

Prioriterade fibrer definieras som fibrer som har mer hållbara egenskaper jämfört med konventionella alternativ av den globala ideella organisationen Textile Exchange. Vi implementerar denna definition med tillägget att vi även införlivar material där de konventionella processerna har bytts ut mot processer med dokumenterat lägre miljöpåverkan.

Slitstarka produkter med lång livslängd

När man byter ut konventionella fibrer mot prioriterade fibrer eller material är det av största vikt att den höga kvaliteten hos våra produkter bibehålls. En princip är att se till att plagg som tillverkas av prioriterade fibrer är jämförbara när det gäller hållbarhet och komfort, eftersom vi annars skulle glömma en viktig hållbarhetsaspekt: slitstarka produkter med lång livslängd.

Vi inser att detta är en process som kommer att ta lite tid och kräver mycket arbete, eftersom det är många parametrar som ska vägas in. Men eftersom resultatet anses ha positiva effekter är vi övertygade om att det är rätt väg att gå.

Förvandla avfall till arbetskläder

Konstgjorda material, som nylon och polyester, kan enkelt återvinnas för att skapa nytt råmaterial med samma prestandanivå som det ursprungliga nytillverkade materialet. I vår ambition att ersätta konventionella fibrer med prioriterade fibrer och på så sätt minska vår miljöpåverkan, är det sunt förnuft att återanvända råmaterial som redan är i produktion. Återvinning förhindrar också att avfall går till deponi. Vi främjar användning av återvunna fibrer som är certifierade och/eller spårbara – till exempel via ett certifieringssystem – som prioriterade fibrer.