Vår senaste hållbarhetsrapport

Vårt arbete med långsiktig hållbarhet påverkar alla delar av vår verksamhet och hela vår värdekedja. Läs mer om hur vi arbetar med produktion, design och samverkan för att nå våra hållbarhetsmål.

Det är enkelt – ju längre våra kläder håller, desto mindre blir deras miljöpåverkan. Och det är just därför som vi ser långsiktig hållbarhet som grunden för vårt hållbarhetsarbete, och för hela vår verksamhet. Det kan visserligen betyda att vi säljer färre produkter på kort sikt, men vi är övertygade om att det stärker vårt varumärke i det långa loppet. Vi tror nämligen att ju mer hållbara våra produkter är, desto fler kommer att vilja ha dem. Och det är bättre både för oss, samhället och planeten. För oavsett hur välkonstruerade våra arbetskläder är, kan vi inte göra dem mer hållbara än den svagaste komponenten. Därför gör vi stora investeringar i innovation, utveckling och testning – så att vi aldrig behöver kompromissa med varken kvaliteten eller hållbarheten. Även om en stor del av hållbarhetsarbetet handlar om just kvalitet och slitstyrka finns det en hel del att göra även på andra områden. Vi har därför delat upp vårt arbete i tre områden som tillsammans täcker in hela vår värdekedja. Tillverkning Hur vi beter oss som företag och de krav vi ställer på våra leverantörer för att säkra att våra kläder tillverkas på ett ansvarsfullt sätt. Design Hur vi väljer material och designar våra kläder för varaktig slitstyrka och pålitlig funktion. Samarbete Hur vi samverkar med våra partners och kunder för att tillsammans främja miljömässigt hållbara rutiner och cirkulära processer.

Hultafors Group Hållbarhetsrapport

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår senaste hållbarhetsrapport.