Tillverkning

Om hur vi beter oss som företag och de krav vi ställer på våra leverantörer för att säkra att våra kläder tillverkas på ett ansvarsfullt sätt.

Varje plagg vi tillverkar har en påverkan på vår miljö. För att minska vår påverkan försöker vi hitta sätt att förbättra alla delar av vår verksamhet. Vi baserar vårt beslutsfattande på etablerade metoder och standarder, beräknar våra utsläpp enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) och utför livscykelanalyser (LCA) på våra produkter i syfte att identifiera förbättringsområden.

Vi har fastställt klimatmål i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål inom GHG-protokollets samtliga tre områden, eller scope. Vi ställer höga krav på alla våra samarbetspartners för att säkerställa att våra kläder tillverkas på ett ansvarsfullt sätt. Vi väljer våra partners och leverantörer med stor omsorg och har processer för granskning, transparens och uppföljning. Som en del av Hultafors Group kräver vi att våra leverantörer följer koncernens uppförandekod (CoC). Den bygger på internationella standarder som ska säkerställa rättvisa, säkra och sunda arbetsförhållanden och miljöansvar genom hela vår leveranskedja. Vi samarbetar med våra leverantörer genom att:

  • Hantera risker och negativa effekter.
  • Implementera efterlevnad och följa upp efterlevnaden.
  • Genomföra utvärderingar av transparens och risker.

Läs mer om

Tillverkning

Leverantörernas åtagande

Tillverkning

Vår verksamhet

;

Läs mer

Samarbete

Design

;