Våra framtida prioriteringar

Vi har möjlighet att göra förändringar, bygga vidare på våra styrkor och samtidigt identifiera områden där vi kan göra förändringar och vidta åtgärder. Vi har kartlagt våra hållbarhetsprioriteringar på dessa tre områden: Vår produktion, våra produkter och vår miljöpåverkan. Vårt hållbarhetsarbete är främst inriktat på dessa områden, som ofta hänger ihop.

Vår produktion

Vårt åtagande är att ha ett nära samarbete med ansvarsfulla produktionsanläggningar, och uppnå sociala och miljömässiga mål.

Våra produkter

Vårt åtagande är att köpa högsta kvalitet, de mest slitstarka produkterna med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vår påverkan

Vår åtagande är att vara så miljövänliga som möjligt i hela vår värdekedja.