Fibrer och material

Vi strävar efter att använda material av högsta kvalitet så att våra kläder ska hålla ännu längre. Vi vill också byta ut konventionella material mot mer hållbara alternativ för att därigenom minska vårt miljöavtryck ännu mer. 

Hållbara alternativ

Vi försöker alltid hitta de mest hållbara, funktionella och bekväma materialen för våra produkter. Men vi är också medvetna om de miljöeffekter som orsakas av textilproduktion och strävar därför efter att i möjligaste mån ersätta konventionella fibrer med mer hållbara alternativ. För att minska vår klimatpåverkan ökar vi andelen föredragna fibrer i vårt produktsortiment. Föredragna fibrer definieras av den globala ideella organisationen Textile Exchange som fibrer som har ett mindre miljöavtryck och större fördelar för klimat, natur och människor jämfört med konventionella fibrer. Vi tillämpar denna definition med tillägget att vi även inkluderar material där tillverkaren har ersatt de konventionella processerna med processer som har dokumenterat lägre miljöpåverkan.

Vi har åtagit oss att 40 % av de fibrer vi köper in ska vara föredragna fibrer senast 2023 och år 2030 ska andelen vara uppe i 70 %. En stor del av de fibrer som vi använder i dag är mycket svåra att byta utan att kompromissa med hållbarheten. För att fortsätta göra kläder som håller arbetar vi intensivt med att säkerställa att plaggen som tillverkas av föredragna fibrer är jämförbara med avseende på både slitstyrka och komfort. Se Hultafors Groups Hållbarhetsrapport nedan för information om våra framsteg.

Några exempel på föredragna fibrer och processer:

Återvunnen polyester, återvunnen polyamid, Better Cotton, ekologisk bomull, sorona-fiber, tencel/lyocell by DuPont och färgningsmetoden solution dye.

Better Cotton

Vi är partner till Better Cotton med målsättningen att förbättra den globala bomullsodlingen. Better Cotton har uppdraget att hjälpa bomullsodlare att överleva och växa och samtidigt skydda och återställa miljön. Vi har åtagit oss att 80 % av vår inköpta bomull ska vara mer miljömässigt hållbar senast 2023 – det vill säga ekologisk, återvunnen eller inköpt via Better Cotton.

Better Cotton-bomull anskaffas via en spårbarhetsmodell som kallas massbalans. Det innebär att Better Cotton-bomull inte är fysiskt spårbar till slutprodukten, men Better Cotton-odlarna gynnas av efterfrågan på Better Cotton-bomull i samma volymer som de vi köper in.

Årliga data om vattenbesparingar och ökad lönsamhet för odlarna till följd av våra inköp via Better Cotton finns i vår hållbarhetsrapport. Mer information om Better Cotton finns på deras webbplats.

Better Cotton

Läs mer