Design för hållbarhet

För att utveckla arbetskläder som klarar det dagliga slitaget under tuffa arbetspass fokuserar vi redan från början på de människor som ska använda våra plagg. Vi designar kläderna med fokus på funktion, komfort och lång livslängd och testar prestandan hos både material och konstruktion. Vi främjar cirkulära affärsmodeller och söker hela tiden nya sätt att förbättra arbetsklädernas hållbarhet ytterligare.

Hög kvalitet betyder höga krav

Vi ställer höga krav på prestandan hos alla våra plagg. För att säkerställa hög kvalitet i hela vårt produktsortiment har vi bestämda krav på ett stort antal fysiska prestandaparametrar. Nya material och komponenter testas rigoröst i den inledande fasen och många material utesluts på grund av alltför låg prestanda.

För att säkerställa att vi bibehåller vår höga kvalitet har vi ett eget laboratorium bemannat med textilingenjörer vid vårt expertcenter i Tukums, Lettland. Vi anlitar dessutom internationella laboratorier för sådan fysisk testning som vi inte kan utföra själva. Våra tester sker alltid i enlighet med internationella standarder.

Testade för krävande arbete

För att behålla vår relevans och erbjuda kläder som tillgodoser våra kunders behov genomför vi grundliga tester tillsammans med professionella användare. De återkopplingar vi får är mycket viktiga för vår produktutveckling och för att säkerställa att vi utvecklar rätt produkter med rätt funktion.

Så går det till

  • Testerna utförs i nära samverkan mellan våra utvecklingsteam och testpersonerna i syfte att utvärdera och vidta åtgärder för att förbättra passform, utformning och komfort.
  • Produkterna testas under tillämpliga väderförhållanden.

Varför vi gör det

  • Vissa aspekter av våra kläders prestanda kan bara bedömas efter en längre tids användning, i vissa fall först efter att produkten har lanserats. Vi tar sedan hänsyn till resultaten i vår kontinuerliga produktutveckling.
  • Att utvärdera hur tyger och komponenter presterar över tid under realistiska förhållanden är lika viktigt som laboratorieresultat.

Användning av cirkulära affärsmodeller

För att bekämpa den globala klimatkrisen behöver textilbranschen hitta mer effektiva sätt att producera och använda material. Snickers och hela textilindustrin måste arbeta med cirkulära affärsmodeller och öka andelen återvunnet material i våra kläder.

En bransch i utveckling

Det har hittills gått trögt i textilbranschen, men nu har den ett stort tryck på sig att åstadkomma förbättringar inom cirkularitet och återvinning. EU-reglerna om utökat producentansvar kommer att snabba på utvecklingen. Men det finns många utmaningar för återvinning av textil till textil. Det finns en stor innovationsklyfta mellan vad som i dag är möjligt och vad som krävs för att möta framtida behov.

  • Textil återvinns vanligen genom downcycling till trasor, isoleringsskivor eller mattor.
  • Kommersialiserade lösningar för textilsortering utvecklas för närvarande, men finns ännu inte tillgängliga i större utsträckning.
  • Kommersialiserade lösningar för återvinning av materialblandningar och komplicerade plagg saknas i stor utsträckning.
  • Lösningar för återvinning av textil till textil befinner sig fortfarande i stor utsträckning i utvecklingsfasen.
  • För bästa hållbarhet och livslängd kräver arbetskläder många olika komponenter och det innebär en utmaning för återvinning, även vid downcycling.

Smarta uppfinningar skapar bättre arbetskläder

Vi strävar efter att skapa de mest slitstarka kläderna med så liten miljöpåverkan som möjligt. För att göra det måste vi hela tiden vara innovativa och ständigt utvärdera det vi gör. Vi håller oss uppdaterade om den senaste tekniken, provar innovativa lösningar och söker smarta arbetssätt som förbättrar alla steg i vår designprocess, och ibland handlar det helt enkelt om att fortsätta förbättra det vi redan gör rätt.

Vi har sagt det förut och vi kommer nog att säga det igen: vi kan inte göra hårt arbete lättare, men vi gör vårt bästa för att göra det lättare att arbeta hårt.

Läs mer