Kärnprincip – Integrering av hållbara metoder i hela värdekedjan

Vi är medvetna – om att hållbarhet är en process

Hållbarhet är en naturlig del av det vi erbjuder och hur vi agerar. Vi vet att vi inte är perfekta, att oavsett hur mycket vi gör inom hållbarhet – så kan vi alltid göra mer. Denna medvetenhet är en integrerad del av vår dagliga verksamhet och processer:

  • Att vara medveten om hur våra handlingar påverkar människor och planeten, vare sig det är genom design, materialval eller produktionsmetoder.
  • Att hela tiden utvärdera vårt beteende, göra bättre val och hitta smartare lösningar som kan förbättra vårt sätt att arbeta.

Forskning och noggranna tester har varit centrala delar av vår verksamhet sedan starten. Det gör att de beslut vi måste ta alltid görs så väl underbyggda som möjligt, och vilken miljöpåverkan våra beslut kommer att få. Det övergripande målet – dåtid, nutid och framtid – är alltid att tillverka hållbara och slitstarka produkter av premiumkvalitet.

Vi är medvetna – om utmaningarna

Snickers Workwear är helhjärtat engagerad i att göra allt vi kan för att integrera hållbara metoder i vårt varumärke, och ändå utgör hållbarhet fortfarande en utmaning – det är en balansgång som kräver en blandning av strategier. Vår vision är att ligga i framkant när det gäller hållbarhet, med hjälp av smartare lösningar och teknik. Att hänga med i den snabba förändringstakten är en enorm utmaning, men vi väljer att se det som en möjlighet.

Vi måste tänka till lite extra varje gång vi fattar beslut som påverkar planeten, de människor som arbetar med oss och de som använder våra produkter. Vårt fokus är att skydda människors hälsa och miljön samtidigt som vi upprätthåller produkternas höga kvalitet och hållbarhet till kompatibla priser.

Vi är medvetna – om våra styrkor

Vi är företag med nordiskt ursprung, ett område känt för sin banbrytande innovation, gröna skogar, blå sjöar och snötäckta landskap. Våra länder delar kärleken till naturen, låg korruption och en lång historia av mänskliga rättigheter. Omsorg om människor och planeten är därför på många sätt en del av Snickers Workwears DNA. Vi förstår att det är vårt ansvar att gå bortom våra egna intressen och vad som krävs enligt lag.

Vi tror starkt på hög kvalitet, av två skäl: det första är att hög kvalitet är billigare i längden. Ett par Snickers Workwear arbetsbyxor kanske kostar lite mer än ett billigare alternativ, men de håller också mycket längre. Det andra skälet är att längre livslängd hos produkten ger mycket mindre miljöpåverkan. Att skapa produkter som håller länge är en integrerad del av vårt åtagande för hållbarhet.

Det är vår uppriktiga övertygelse och vägledande princip att kontinuerliga förbättringar kommer att leda oss till åtgärder och nödvändiga framsteg även på hållbarhetsområdet.