Vi gör medvetna val av bomull

Bomull står för en stor del av Snickers Workwears totala användning av textilfibrer. Det är därför som det är absolut nödvändigt att vi tar itu med vår bomullsförsörjning för att minska vår miljöpåverkan, utan att kompromissa med kvaliteten eller produkternas livslängd.

”Vi har åtagit oss att 80 % av den bomull som vi köper in ska vara hållbar bomull senast 2023” - Med andra ord, bomull som köps in genom Better Cotton-initiativet, ekologisk bomull eller återvunnen bomull.

Varför gå över till prioriterad bomullsfiber?

Bomull är en naturfiber som också är biologiskt nedbrytbar och förnybar. Den är dock kopplad till flera negativa effekter på miljön och människor eftersom det är en odlingsintensiv gröda som använder stora mängder vatten och kräver omfattande användning av kemikalier. Därför påverkar bomullsodling jorden, den biologiska mångfalden och de människor som arbetar med bomullsproduktion, alla tydliga skäl att köpa vår bomull på ett mer ansvarsfullt sätt. Prioriterad bomull är fibrer som köps in som ekologisk, återvunnen eller via Better Cotton-initiativet, samtliga alternativ som betraktas som prioriterad bomull enligt den globala ideella organisationen Textile Exhanges definition. Prioriterad fiber har fler hållbara egenskaper jämfört med konventionella alternativ.

Bomull som upphandlas via Better Cotton-initiativet

Snickers Workwear är medlem i Better Cotton Initiative (BCI), en ideell organisation som främjar hållbarhet i bomullssektorn. BCI hjälper miljontals bomullsodlare att anamma mer miljövänliga, socialt och ekonomiskt hållbara jordbruksmetoder, vilket har en enorm inverkan och formar bomullsindustrins framtid.

Hur mycket Better Cotton innehåller då ett par Snickers Workwear-byxor? Sanningen är att ingen vet – Better Cotton hålls inte fysiskt åtskild från övrig bomull på sin väg från fältet till färdig produkt, utan blandas med konventionell bomull. Initiativet handlar inte om hur mycket Better Cotton som finns i varje plagg; det handlar om att skapa en efterfrågan på Better Cotton som påverkar jordbrukarna och miljön på ett positivt sätt. I takt med att vi och andra varumärken – och våra slutanvändare – gradvis ökar efterfrågan på Better Cotton, kommer fler bomullsodlare att gå med i programmet. Med betydande köpkraft och inflytande har vi alla en viktig roll när det gäller att driva förändring och påskynda efterfrågan på Better Cotton. Läs mer om Better Cotton och BCI.

”Vi samarbetar med Better Cotton Initiative för att förbättra bomullsodlingen globalt”

“Better Cotton köps in via ett system med massbalans och kan inte spåras fysiskt till slutprodukterna.”

Se mer information.

Ekologisk bomull

Ekologisk bomull odlas utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel och med frön som inte är genetiskt modifierade. Det är en fantastisk standard som vi omfamnar till fullo. Ändå täcker den bara en mycket liten del – mindre än en procent – av den globala bomullsproduktionen. Detta gör det svårt att skala den hastighet som krävs för att utveckla en mer hållbar bomullsindustri. Till skillnad från BCI-bomull används certifierad ekologisk bomull i själva plaggen som materialet köpts för.

Återvunnen bomull

Genom att använda återvunnen bomull bidrar vi till att minska avfallet och förhindra att material går till deponi. Genom att bidra till en minskad användning av energi, vatten och kemikalier som behövs jämfört med fibrer från ny bomull överväger fördelarna klart. Återvunnen bomull har dock nackdelar som också bör beaktas. Fiberkvaliteten reduceras när bomull återvinns mekaniskt och den måste därför blandas upp med ny bomull, eller annan fiber, så att tyget kan bibehålla egenskaper som lämpar sig för klädtillverkning. Vi följer den tekniska utvecklingen på det här området, eftersom möjligheterna att använda återvunnen bomull kan öka i framtiden.