Samarbete

Vi samverkar med våra partners och kunder för att främja miljömässigt hållbara rutiner och cirkulära processer.

Vårt arbete för hållbar utveckling sträcker sig längre än det vi själva direkt kan påverka. Vi stöder Better Cotton och är medlemmar i Kemikaliegruppen vid RISE (Research Institutes of Sweden), STICA (Scandinavian Textile Initiative for Climate Action) och branschorganisationen Textilimportörerna. Detta gör att vi kan behålla vår relevans i ett snabbt föränderligt landskap, få nya insikter, dela våra erfarenheter och uppmuntra branschen i stort att stödja Parisavtalets 1,5-gradersmål.

STICA

STICA är ett nordiskt nätverk med syfte att stödja kläd- och textilindustrin i hela regionen. Snickers Workwear är en av 40 medlemmar som delar sina kunskaper och samverkar i frågor som datainsamling, processer, dialoger med leverantörer och andra viktiga utvecklingsområden. Det slutliga målet är att hjälpa branschen att minska sina utsläpp av växthusgaser (GHG) i linje med 1,5-gradersmålet som beskrivs i FN:s ramkonvention för klimatförändringar och Parisavtalet. Det betyder att utsläppen måste halveras inom GHG-protokollets alla tre områden, eller scope.

RISE

Research Institutes of Sweden (RISE) är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. Genom vårt medlemskap i Kemikaliegruppen vid RISE håller vi oss uppdaterade om de senaste miljöfrågorna och forskningsrönen inom textilkemi och kemikaliedatabaser. Vi får stöd och hjälp med att uppfylla gällande lagstiftning och får värdefull kunskap som ger oss möjlighet att anpassa oss till ny lagstiftning i god tid innan den träder i kraft.

Better Cotton

Vi är partner till Better Cotton med målsättningen att förbättra den globala bomullsodlingen. Better Cotton har uppdraget att hjälpa bomullsodlare att överleva och växa och samtidigt skydda och återställa miljön. Better Cotton erbjuder odlarna utbildning avseende vatteneffektivitet, markhälsa och naturliga habitat, minskad användning av de farligaste kemikalierna och respekt för arbetarnas rättigheter och hälsa.

Textilimportörerna

Textilimportörerna är en branschorganisation för svenska företag som bedriver handel med textilier, lädervaror, kläder och skor. De tillhandahåller branschspecifik information om gällande lagar, ger råd om kemikalier och annat som hjälper oss att förbättra vårt hållbarhetsarbete.

ChemSec

Vi har anslutit oss till den ideella, svenska organisationen ChemSec,och deras initiativ ”No to PFAS”. Tillsammans med många andra företag arbetar vi för att fasa ut och förbjuda ett antal svårnedbrytbara och skadliga högfluorerade ämnen. De kallas ofta för ”evighetskemikalier”.

Kundernas delaktighet

Det enklaste sättet att få kläder att hålla längre är att ta väl hand om dem. Av det skälet samarbetar vi med användarna av våra kläder för att minska miljöeffekterna under användningsfasen. Vi uppmuntrar till en cirkulär livsstil och erbjuder produktguider och skötselråd för att plaggen från Snickers Workwear ska hålla så länge som möjligt.

Produktskötsel

Vi vet att 15–20 % av emissionerna från ett plagg uppstår vid användning och i slutet av plaggets livscykel. Rätt skötsel gör en enorm skillnad för plaggens klimatpåverkan. Vi utbildar användarna av våra kläder och uppmuntrar till en cirkulär livsstil. Vi ger dem omfattande information och guider med råd för skötsel, lagning, tvättning och torkning som förlänger klädernas livslängd.

Läs mer

Design

Tillverkning

;