Uppförandekod – Att samarbeta med fabriker

Snickers Workwear bedriver en rad aktiviteter för att främja och upprätthålla rättvisa arbetsmetoder, säkra arbetsförhållanden och miljöansvar genom vår leveranskedja. Vi har en långvarig relation till de flesta av våra leverantörer, bygger partnerskap genom dialog, transparens och samarbete, och alltid i syfte att göra kontinuerliga förbättringar.

Definition av standarder

Snickers Workwear ingår i Hultafors Group. Koncernens uppförandekod (CoC) bygger på etablerade referensdokument och kommunicerar exakt hur viktigt ansvarsfullt beteende är för vår verksamhet. Den definierar minimikraven och standarder som inte är förhandlingsbara för alla parter som är involverade i produktionsprocessen – från leverantörer av material och komponenter som används i våra produkter till syfabrikerna. CoC är grunden för våra affärsrelationer och grunden för hur vi genomför fabriksutvärderingar.

Övervakning för efterlevnad

Vi är medvetna om att det är svårt att övervaka efterlevnaden fullt ut på grund av komplexiteten i textilförsörjningskedjan, vilket innebär att det är ännu viktigare för oss att följa upp och samarbeta med våra leverantörer. Våra dedikerade regionala driftchefer besöker våra fabriker regelbundet för att bedöma efterlevnaden av vår CoC, följa upp korrigerande åtgärder från tidigare revisioner och hjälpa fabriker att identifiera och hitta lösningar på sina utmaningar. Vi ser dessa besök och åtgärder som det mest värdefulla resultatet av vårt övervakningsarbete, eftersom de ger oss chansen att bygga vidare på partnerskapet med våra leverantörer och förbättra vårt arbete tillsammans.

Följa upp

För att få en första bild av efterlevnaden kan enskilda leverantörer och fabriker uppmanas att fylla i frågeformulär för självbedömning där de betygsätter sig själva i förhållande till de krav som anges i våra efterlevnads-dokument. Vi utför även arbetsplats- och miljörevisioner genom tredjepartsrevisorer, dvs. oberoende företag som verifierar att företaget har uppfyllt kraven i CoC och fortsätter att uppfylla kraven löpande.