Vi tar vårt klimatarbete till nästa nivå

Vi utvärderar alla aspekter av våra affärsrutiner och produkternas livscykler för att se var vi kan sänka utsläppen, nå målen, minska påverkan och bli ett mer hållbart företag.

Snickers Workwear utvecklar funktionella arbetskläder som håller länge. Vi vet att våra kunder kräver slitstarka produkter som tål många timmars arbete, och det är även grunden i vårt hållbarhetsarbete. Varje produkt vi tillverkar innebär en påverkan på miljön. Ju längre våra arbetskläder håller, desto mindre blir vår miljöpåverkan. Kläder av hög kvalitet är helt enkelt ett smartare val – för oss, för våra kunder, och för miljön. Som tillverkningsföretag vet vi samtidigt att vi har ett omfattande arbete framför oss. Därför tar vi nu våra miljöinsatser till nästa nivå genom att koppla vårt arbete till globala standarder och blicka bortom vår mest direkta påverkan.

Vi strävar mot globala mål

Vi arbetar hårt för att drastiskt minska vår miljöpåverkan inom allt vi gör. Snickers Workwear har åtagit sig att bidra till målet i Parisavtalet, kopplat till FN:s klimatkonvention, att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Våra klimatmål ligger i linje med forskningen och målet på 1,5 grader.

Vi mäter vår miljöpåverkan

För att få fullständig förståelse för vår miljöpåverkan beräknar vi utsläppen enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol). Det är en allmänt vedertagen metod för att identifiera och kategorisera utsläpp inom tre olika områden, eller scope, som gör det möjligt för oss att mäta och hantera utsläppen från vår egen verksamhet och från vår värdekedja. Scope 1 omfattar direkta utsläpp från källor som vi har kontroll över, exempelvis företagsfordon. Utsläpp i scope 2 utgörs av den energi vi köper in. Tillsammans står dessa två kategorier endast för cirka 1 % av vår miljöpåverkan. Övriga 99 % återfinns inom scope 3, som omfattar indirekta utsläpp från vår värdekedja.

Utsläpp i scope 3 sker normalt sett utanför vår direkta kontroll. För att minska påverkan från vår värdekedja måste vi samarbeta med våra intressenter och få kunskap om våra produkters påverkan genom hela livscykeln. För att få den här kunskapen samarbetar vi med RISE (Research Institutes of Sweden).

Kunskap om våra produkters livscykel

För att förstå var utsläppen sker genomförde vi livscykelanalyser för sex produkter, som utgör cirka en fjärdedel av vår omsättning. Resultatet visar vad vi behöver fokusera på för att minska vår miljöpåverkan, inklusive utsläpp i scope 3. Våra arbetskläder designas alltid med vårt kärnsegment av kunder i fokus, för att hålla länge och tåla tuffa tag. Slitstarka arbetskläder som håller länge är grunden för vår framgång och vår främsta möjlighet att minska material- och energiförbrukningen. Pålitliga, långlivade produkter är vårt sätt att hedra både våra kunder och miljön.

Arbetskläder av hög kvalitet, som används av konsumenter som vet hur de ska sköta dem, håller längre. Användningsfasen och slutfasen utgör 15–20 % av miljöpåverkan under våra kläders livscykel. En påverkan som kan reduceras genom samverkan och kommunikation. Om konsumenterna exempelvis undviker att torktumla våra arbetskläder kan den totala miljöpåverkan under livscykeln minska med cirka 4 %. Därför rekommenderar vi att de flesta av våra plagg lufttorkas – varje steg under hela livscykeln har betydelse, och gör skillnad.

Partners för framtiden

Med tanke på att de flesta av våra utsläpp sker inom scope 3 är samarbete med intressenterna i vår värdekedja ett måste för att minska vår miljöpåverkan. Analysen från RISE visar att om leverantörer och tillverkare övergår från den vanliga nationella energimixen till solenergi kan miljöpåverkan minska med cirka 30 % per kilo tyg. För de analyserade plaggen skulle enbart den här satsningen leda till en minskad miljöpåverkan på 10 % under livscykeln. Genom att uppmuntra förbättringar inom energieffektivitet och större andel förnybar energi i vår leveranskedja kan vi märkbart minska våra produkters miljöpåverkan.

2019 gick Snickers Workwear med i STICA, Swedish Textile Initiative for Climate Action, en plattform för samarbete och kunskapsdelning inom den nordiska mode- och textilindustrin. Vårt mål som medlem är att Norden ska bli den första klimatpositiva kläd- och textilindustrin i världen.

Med stöd och uppmuntran från våra kunder, medarbetare och ägare analyserar vi alla aspekter av vår verksamhet för att se var vi kan minska utsläppen och bli ett mer hållbart företag. Snickers Workwear har fastställt klimatmål i linje med forskningen och Parisavtalets 1,5-gradersmål inom GHG-protokollets samtliga tre scope. Det är ingen liten utmaning. Vi har inte alla svar, men genom att samarbeta kan vi åstadkomma verklig förändring.