Mer hållbara inköp genom Better Cotton

Snickers Workwear köper in hållbar bomull genom initiativet Better Cotton. På det här sättet stöder vi hållbara processer som är bättre för den miljö som bomullen växer i, de jordbrukare som odlar den, och för hela bomullsbranschens framtid.

Vårt mål är att 80 % av vår inköpta bomull ska vara hållbar år 2023. Och vi har tagit stora steg mot det här målet. Efter bara tre år sker nu 64 % av våra totala årliga bomullsinköp via Better Cotton.

Utöver våra framsteg inom anskaffning sparade vi cirka 427 235 kubikmeter vatten under 2021 tack vare vårt samarbete med Better Cotton. Det är lika mycket vatten som ryms i 170 OS-simbassänger.

År 2021 fick Better Cottons bomullsodlare dessutom en beräknad vinstökning på 185 822 euro. Detta möjliggjordes tack vare förbättrade rutiner, exempelvis genom optimerad användning av bevattning, bekämpningsmedel och gödsel, vilket i sin tur skapade ökade intäkter.

Läs mer om Better Cotton