Hållbarhet

Vi har möjlighet att göra förändringar, bygga vidare på våra styrkor och samtidigt identifiera områden där vi kan göra förändringar och vidta åtgärder. Vi har kartlagt våra hållbarhetsprioriteringar på dessa tre områden: Vår produktion, våra produkter och vår miljöpåverkan. Vårt hållbarhetsarbete är främst inriktat på dessa områden, som ofta hänger ihop.