Slitstyrka betyder hållbarhet

På Snickers Workwear är vi väl medvetna om att slitstyrka och hållbarhet går hand i hand. Ju längre våra kläder håller, desto mindre blir deras miljöpåverkan. Denna enkla och fundamentala insikt är avgörande för vårt hållbarhetsarbete och påverkar allt vi gör.

Vi har alltid trott på idén om att tillverka slitstarka arbetskläder med lång livslängd. Och vi är fast beslutna att fortsätta med det, i nära samarbete med våra produktionsanläggningar där vi arbetar med ständiga förbättringar inom såväl socialt som miljömässigt ansvarstagande. Samtidigt arbetar vi ständigt på att minska vårt koldioxidavtryck.

Vårt arbete för hållbarhet

Vi arbetar aktivt med vår hållbarhet. Vi stöder också Parisavtalet och letar ständigt efter nya förbättringar i allt vi gör.

Vi har strukturerat upp vårt hållbarhetsarbete i tre huvudområden:

Att möta utmaningarna inom hållbarhet kräver hårt arbete.

Men det är ett arbete som vi anser lönar sig. För oss själva, för de människor vi arbetar med och för världen omkring oss.

Vårt åtagande

Vi är fast beslutna att bidra till att FN:s 17 globala mål uppnås. Våra fokusområden inom hållbarhet är främst inriktade på följande mål.

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Läs mer om

Tvättråd

Läs våra tips om hur du tar hand om dina plagg på bästa sätt.

Hultafors Group Hållbarhetsrapport

;

Vår klimatpåverkan 2022

Read more

Läs mer