Skyddshandskar som skyddar mot mekaniska risker

EN 388 iconEN 388

Den här standarden gäller alla typer av skyddshandskar med avseende på fysiskt och mekaniskt slitage på grund av nötning, skärskador, revor, stick och, i förekommande fall, stötar. En prestandanivå fastställs utifrån respektive testresultat: ju högre siffra eller mer stigande bokstav, desto högre skyddsnivå. Resultaten presenteras i form av ett piktogram som gör det lätt att förstå handskens egenskaper.

a. Nötningsmotstånd: baserat på antal cykler som krävs för att provhandsken ska slitas sönder. Nötningsmotståndet mäts i antal cykler innan det blir hål. Högsta skyddsnivå är 4, vilket motsvarar 8 000 cykler.

b. Skärbeständighet, cirkelsåg: baserat på antal cykler som krävs för att skära igenom provexemplaret med en roterande cirkelsågklinga vid jämn hastighet. Resultatet jämförs med ett referensmaterial och ett index erhålls. Högsta skyddsnivå är 5, vilket motsvarar ett index på 20.

c. Rivhållfasthet: baserat på hur stor kraft som krävs för att provexemplaret ska gå sönder. Rivhållfastheten definieras som den kraft som krävs för att en reva ska uppstå i en rektangulär provbit med en längsgående skåra halvvägs igenom. Provbiten ska slitas itu helt. Högsta skyddsnivå är 4, vilket motsvarar 75 Newton.

d. Punkteringsmotstånd: baserat på hur stor kraft som krävs för att sticka hål på provexemplaret med ett vasst föremål av standardstorlek och i normal hastighet (10 cm/min). Högsta skyddsnivå är 4, vilket motsvarar 150 Newton. I samtliga fall står 0 för den lägsta prestandanivån enligt nedan. Kraven för respektive prestandanivå anges nedan. Prestandanivån anges vid sidan om piktogrammet.

e. Skärbeständighet, rakt sågblad: baserat på ett rakt sågblad som dras längs provexemplaret tills detta har skurits igenom. Mäts som den kontaktbelastning som måste anbringas på bladet för att en 20 mm lång genomskärning ska uppstå. Prestandanivåerna spänner från ”nivå A” (skärbeständighet med en kontaktbelastning på mellan 2 N och 5 N) upp till ”nivå F” (kontaktbelastning över 30 N.

f. Stöttålighet: Detta är ett valfritt test som används för handskar med inbyggd stöttålighet på handflatan, handryggen eller knogarna. Testning utförs enligt punkt 6.9 i standard EN 13594:2015 om skyddshandskar för motorcyklister. Märkningen ”P” läggs till på handskar som uppfyller kraven i fråga om stöttålighet.