Handskar som skyddar mot kyla

EN 511 iconEN 511

Den här standarden gäller alla handskar som skyddar händerna mot konvektionskyla och kontaktkyla ned till -50 °C. Skyddet mot kyla anges med ett piktogram följt av en serie bestående av tre prestandaklasser som avser specifika skyddsegenskaper. Högsta skyddsnivå är 4.

a. Motstånd mot konvektionskyla: Prestandaklass 0–4. Baseras på handskens värmeisolerande förmåga, vilken mäts som överföring av kyla genom konvektion.

b. Motstånd mot kontaktkyla: Prestandaklass 0–4. Baseras på handskmaterialets värmeresistens när det kommer i kontakt med ett kallt föremål.

c. Vattengenomtränglighet: 0 eller 1. 0 = vatten tränger igenom efter 30 minuters exponering. 1 = ingen vattengenomträngning. X = prestanda ej testad.

Alla handskar måste uppnå åtminstone prestandaklass 1 i fråga om nötning och rivhållfasthet enligt EN 388.