Skyddskläder för svetsning och relaterade processer

EN ISO 11611 iconEN ISO 11611

EN 11611 specificerar material- och prestandakrav för kläder avsedda att skydda mot värme, eld och svetsning. Detta är i stort sett en svetsversion av standard EN 11612 som definierar skydd mot antändning från olika värmekällor, till exempel öppna lågor, stänk av smältjärn och kontaktvärme. Kläder certifierade enligt EN 11611 skyddar dessutom mot strålningsvärme från ljusbågar och minimerar risken för elektriska stötar vid kortvarig, oavsiktlig kontakt med strömförande ledare.

EN 11611 definierar två olika klasser, klass 1 och klass 2, beroende på vilken svetsteknik som används. Klass 1 avser mindre riskfyllda svetstekniker och situationer, lägre nivåer av svetssprut (stänk av smält metall) och strålningsvärme, medan klass 2 omfattar farligare svetstekniker och situationer samt högre nivåer av svetssprut och strålningsvärme.

Standarden innehåller också flera olika designkrav, till exempel att kläderna ska täcka hela bröstkorgen (både den övre och den nedre delen), halsen, armarna och benen, och att utvändiga fickor ska täckas av lock som är minst 20 mm bredare än ficköppningen.