Kläder som skyddar mot termiska risker på grund av ljusbåge

IEC 61482-2 / EN 61482-2 iconIEC 61482-2 / EN 61482-2

Trots alla försiktighetsåtgärder inträffar många ljusbågsrelaterade olyckor varje år. IEC 61482-2 definierar krav för kläder som skyddar mot termiska risker på grund av ljusbåge. Kläder tillhör riskkategori III, d.v.s. plagg som används i högriskmiljöer och är certifierade för förebyggande av andra gradens brännskador vid ljusbåge (övertändning).

Att skydda sig mot ljusbåge handlar om att skydda sig mot energi, mätt i kalorier (cal/cm2). Produktens skyddsnivå mäts genom testning med två olika metoder: öppen ljusbåge och boxtest. Testmetoderna har olika upplägg, ljusbågskonfigurationer, testparametrar, testförfaranden och resultatparametrar. Resultaten från de två testmetoderna kan inte jämföras med varandra eller matematiskt omvandlas till samma skala. Ljusbågsklassningen måste testas och bedömas enligt någon av dessa metoder.

För testmetoden med öppen ljusbåge anges resultaten som ATPV (Arc Thermal Performance Value) eller EBT50 (Energy Break-open Threshold, d.v.s. när det börjar bli hål i tyget). Inget av värdena är bättre än det andra. Plagg/material som får EBT50-värden är oftast mer isolerande än starka, medan ATPV-plagg/material oftast är mer starka än isolerande. I ett boxtext utsätts testobjektet för en riktad ljusbåge på 4 kA (klass 1) eller 7 kA (klass 2).

ELIM – (Incident Energy Limit) ELIM är ett nytt värde som kompletterar värdena ATBV och EBT50 för testning av öppen ljusbåge. ELIM eliminerar risken för andra gradens brännskador. Medan ATPV- eller EBT50-värdet ger en indikation på vilken energinivå som du löper en 50-procentig risk att drabbas av en andra gradens brännskada, anger händelseenergigränsen (ELIM) energinivån vid vilken du undviker risken för en andra gradens brännskada. Men kom ihåg att det fortfarande finns en risk för att få en brännskada.

OBS! Alla kläder som användaren bär måste skydda mot ljusbåge. Det gäller även strumpor, handskar, underkläder, t-shirts och tröjor/skjortor som bärs under ytterlager. Tänk också på att ju fler lager kläder med ljusbågsskydd du har på dig, desto bättre skydd.

FILMER OM SÄKERHET