Kläder som skyddar mot kyla

EN 342 iconEN 342

EN 342 beskriver krav och prestanda för kläder som skyddar användaren mot nedkylning i kalla miljöer. Såväl enskilda plagg som en hel kläduppsättning med flera lager kan certifieras.

Att klä sig i flera lager är ett mycket bra sätt att öka den värmeisolerande förmågan och hålla kylan borta. Med flera klädlager är det också lättare att anpassa sig efter snabba temperaturförändringar.

Tänk på att svett bör undvikas vid längre vistelser i kalla miljöer eftersom fuktabsorptionen successivt försämrar isoleringsförmågan. Dessutom ökar skyddsbehovet när det blåser.

Standarden EN 14058 har täta kopplingar till standard EN 342. EN 14058 kräver lägre skyddsnivå och gäller kläder avsedda för arbete i kalla miljöer, t.ex. fryslager (nedkylt utrymme för förvaring av livsmedel etc.).