Varselkläder

EN ISO 20471 iconEN ISO 20471

EN ISO 20471 definierar krav för kläder som visuellt signalerar användarens närvaro. Den innehåller prestandakrav avseende färg och retroreflektion, för minimiytor samt för placeringen av fluorescerande och reflekterande material.

Standarden definierar tre olika klasser, varav klass 3 ger bäst synlighet. För varje klass anger standarden hur stora de fluorescerande, reflekterande respektive kontrasterande ytorna ska vara och var de ska placeras. De fluorescerande och reflekterande materialen kan inte ersätta varandra vid ytberäkningen eftersom de fyller olika syften.

Flera plagg kan kombineras för bättre synligheten och högre klass. 1 + 2 blir dock inte alltid 3. Allt beror på de olika materialens (fluorescerande och reflekterande) storlek.