Person i varsel-skyddskläder vid kraftverk
Person i varsel-skyddskläder vid kraftverk
Person i varsel-skyddskläder vid kraftverk

ProtecWork - skyddskläder med värme- och flamskydd

ProtecWork är en kollektion skyddskläder som kombinerar vår omfattande expertis och kunskap om värme- och flamskydd med Snickers Workwears välkända ergonomi och passform. Vi har 20 års erfarenhet av att designa och utveckla skyddskläder för energi- och järnvägssektorn. Vår inherenta kollektion med inbyggt flamskydd erbjuder hög komfort i en ergonomisk och modern passform.

Utvecklad i nära samarbete med proffs

Våra skyddskläder är resultatet av ett långt och framgångsrikt samarbete med proffs i energi- och jarnvägssektorn. De är de som arbetar i högriskmiljöer och de enda som verkligen vet hur skyddskläder används och fungerar i den verkliga världen. Detta nära samarbete har resulterat i flera innovativa funktioner, som symmetriska benfickor och DuPont™Kevlar®-förstärkta fickor.

"Vi tillverkar våra kläder i Europa, där vi har full kontroll över hela processen: från design till produktion och leverans."

Skräddarsytt i Europa

Vi tillverkar våra kläder i Europa, där vi har full kontroll över hela processen: från design till produktion och leverans. Att vi har en egen fabrik gör även att vi kan erbjuda artiklar som är skräddarsydda efter just dina mått och behov.

Skyddskläder kontra arbetskläder – en fråga om liv och död

Det är stor skillnad mellan arbetskläder och skyddskläder. Arbetskläder finns för att göra din arbetsdag mer bekväm och effektiv, med praktiska funktioner for verktyg och annat viktigt, samt för att skydda mot kyla och regn. Skyddskläder å andra sidan finns för att skydda bäraren mot allvarliga risker såsom värme, lågor, ljusbågar och farliga kemikalier, eller för att skydda produkten från yttre påverkan (mot damm, smuts eller elektrostatisk laddning).

Läs mer om skyddskläder i vår ProtecWork-katalog.

Förstår riskerna

Vilket skydd behöver jag?

För att förstå vilket skydd du behöver måste du veta vilka risker du står inför. Det bästa sättet att ta reda pa detta är att göra riskanalyser där du undersöker, bedömer och dokumenterar riskerna i en specifik arbetsmiljö. I arbetsområden som redan har analyserats systematiskt är det viktigt att du känner till risknivån innan du går in i den specifika riskmiljön, och bär lämplig klädsel. Skyddskläder, ofta kallat personlig skyddsutrustning (PSU), kan ha en eller flera CE-märkningar (europeisk överensstämmelse), vilket innebär att plagget uppfyller kraven i ett antal bestämmelser, standarder och normer. I vissa fall och arbetsförhållanden kan skyddskläder vara skillnaden mellan liv och död för bäraren.

Hur vet jag vilken skyddsnivå mina kläder har?

För det första måste du välja kläder med CE-märkning som är anpassad för den specifika riskmiljön. CE-märkta skyddskläder ger olika typer av skydd, som mot värme, lågor och kemikalier, liksom hög synlighet och antistatiska egenskaper. Vid arbete i miljöer där det finns risk för elektrisk ljusbågsbildning måste du emellertid se till att dina kläder erbjuder en skyddsnivå som motsvarar risknivån for arbetsmiljön. Du gör detta genom att lägga ihop det totala antalet kalorier för alla lager i din klädsel. Observera att högriskmiljoer käver att ALLA plagg som du bär, inklusive underkläder och baslager, skyddar mot värme och lågor.

Vilken typ av risker kan jag möta?

Arbete i högriskmiljöer involverar, precis som namnet antyder, höga risknivåer. Ljusbågar orsakade av elfel kan resultera i allvarliga personskador och materiella skador. Exempel pa möjliga konsekvenser är termisk skada, allvarliga brännskador, elektriska stötar, UV-emissioner, tryck och splitter, samt exponering för gifter och fysisk och psykisk chock.

Läs mer om CE-märkning och skyddsstandarder

Klä dig i lager på lager för att öka ditt skydd

Ett av de bästa sätten att höja din skyddsnivå är att klä dig i lager på lager. Ett grundläggande krav är naturligtvis att alla plagg är certifierade och flamskyddande. Den största fördelen med att klä sig i lager på lager är att luftspalten som bildas mellan de olika plaggen ger ett ökat skydd.

Det finns ingen allmän klassning för hur mycket luftspalten mellan de olika lagren ökar skyddet. Vi har dock gjort ett antal tester som visar att luftspalten ökar skyddet med mer än 5 kalorier/cm2. Kalorinivån hos det extra skyddet beror på flera olika faktorer, som tygets struktur, tjocklek och konstruktion – och för att kunna få ett exakt värde måste man utföra kombinerade tester för varje lager. Något som vi däremot vet säkert är att skyddet förbättras när du klär dig i lager på lager. Därför är det bäst att tänka på luftspalten mellan varje lager som ett extra skydd som ökar dina möjligheter att undvika brännskador i händelse av en olycka.

Kontakta oss

Om ProtecWork-kollektionen

ProtecWork är en kollektion skyddskläder som bygger på vårt stora kunnande om värme- och flamskydd utvecklat för energi- och järnvägssektorn. Plaggen har inbyggt värme- och flamskydd, mycket god slitstyrka, utmärkt komfort och en modern, ergonomisk passform.

ProtecWork-produkter

Produkter i den här artikeln