Öppen och riktad ljusbågetest – vad är skillnaden?

Två ljusbågetester – box test (riktad) och open arc (öppen) – används för att mäta materialets och plaggets nivå när det gäller ljusbågeskydd. Testmetoderna har olika upplägg, ljusbågskonfigurationer, testparametrar, testprocedurer och resultatparametrar. Resultaten av respektive testmetod kan inte jämföras fysiskt eller omvandlas matematiskt till varandra. Arc rating-värdet måste testas och bedömas med någon av dessa metoder.

Box test – riktad ljusbåge

Boxtestet utförs i enlighet med EN 61482-1-2.Det inkluderar en riktad ljusbåge i ett slutet utrymme, APC 1 eller APC 2. Detta test var tidigare den vanligaste metoden for att fastställa ett materials skyddsnivå.

Open arc – öppen ljusbåge

Open arc mäter skyddet enligt testmetoden 61482-1-1, vilket motsvarar den amerikanska standarden NFPA 70. Metoden använder en 8 kA cirkular ljusbåge som träffar testmaterialet från ett avstånd av 30 cm. Testresultaten anges i kalorier per kvadratcentimeter (kalorier/cm2), och visar vid vilken kalorinivå som plagget ger ett möjligt 50-procentigt skydd mot andra gradens brännskador, som ett ATPV or EBT50 varde. Ju högre värde, desto bättre är skyddet.

För bärare av skyddskläder är det viktigt att veta vilken skyddsnivå som kläderna erbjuder. Grunden för ett bra skydd är att plaggen ger certifierat skydd mot ljusbågar och att de inte brinner. Kläderna måste ha testat och godkänts mot värme, lågor och ljusbågar. Detta gäller inte bara plagget i ytterlagret, utan även underkläder, baslagret, mellanlagret och alla andra lager. IEC 61482-2/EN 61482-2 är den viktigaste standarden för skydd mot ljusbågar, och målet med denna standard är att eliminera risken för en andra gradens brännskada.

ATPV eller EBT50?

Olika tyger kan ha olika egenskaper, vilket betyder att skyddsnivån måste anges på två olika sätt. Starka tyger kan förbli intakta efter ett testförfarande och ändå möjliggöra att tillräckligt mycket värme kan överföras via materialet för att orsaka en brännskada. I dessa fall anges testresultaten som ett ATPV-värde (Arc Thermal Protection Value).

Det andra alternativet är att tyget har en hög isolerande förmåga, men där fibrerna istallet går sönder så att det går hål på materialet, med en brännskada som följd. Detta värde kallas EBT50 (Energy Break-Open Threshold). Ingen klassificering kan sägas vara bättre än den andra, eftersom risken i båda fallen är 50 %. I det första fallet förblir tyget intakt men låter varmen passera genom materialet. I det andra fallet brister tyget och det uppstar ett hål i materialet. Det lägsta värdet är det som är viktigt och följaktligen det som anges.

ELIM – eliminera risken för andra gradens brännskador

Medan ATPV eller EBT50 -värdet ger en indikation på vilken energinivå som du löper en 50-procentig risk att drabbas av en andra gradens brännskada, anger händelseenergigränsen (ELIM) energinivån vid vilken du undviker risken för en andra gradens brännskada. Men kom ihåg att det fortfarande finns en risk för att få en brännskada.

ELIM-värdet beräknas som genomsnittet av de tre högsta händelseenergidatapunkterna utan att break-open eller shrink-open sker, samt utan att Stoll-kurvan uppnås eller överskrids. De tre händelseenergidatapunkterna tas precis under blandningszonen i testrapporten.

Stoll-kurvan fastställer klassificeringen för överföringen av värmeenergi (kalorier) baserat på tidpunkten för överföringen och nivån av värmeenergi som genereras.

Ett löfte är bara så bra som den som ger det.

Det är därför som ett löfte som stöds av vetenskapliga tester sätter standarden. Speciellt när din säkerhet – och i vissa situationer även ditt liv – står på spel. Det är också därför som vi låter våra produkter för högriskmiljöer (kategori III) genomgå omfattande tester, där vi använder oss av testmetoder som open arc- och box-tester. Men vad mäter de här testerna egentligen? Hur skiljer de sig åt? Och hur genomförs de?

HAF

HAF (Heat Attenuation Factor) är ett mått på hur många procent av energin som blockeras av materialet eller materialsystemet. Även om ett tyg ger ett hundraprocentigt flamskydd, betyder inte det att det kommer att isolera mot all värme som det exponeras för. Ett HAF-varde på 85 % betyder att tyget blockerar 85 % av värmen som det exponeras för. Detta är fallet med den intensiva men kortvariga värmen vid en ljusbåge - som typiskt varar i mindre än en sekund. I händelse av långvarig värmeexponering skulle HAF-värdet vara mycket lägre.

En pionjär inom tester av skyddskläder

Snickers Workwear har varit ledande i utvecklingen av skyddskläder for energi- och kraftindustrin under många år. Våra experter var faktiskt de första som började testa skyddet mot de termiska farorna hos en elektrisk ljusbåge vid utvecklingen av flamskyddade arbetskläder. Naturligtvis uppfyller våra plagg kraven enligt gällande standarder och certifieringar som ett minimum.

Utforska mer

Läs mer om skyddskläder i vår ProtecWork-katalog

Om ProtecWork-kollektionen

ProtecWork är en kollektion skyddskläder som bygger på vårt stora kunnande om värme- och flamskydd utvecklat för energi- och järnvägssektorn. Plaggen har inbyggt värme- och flamskydd, mycket god slitstyrka, utmärkt komfort och en modern, ergonomisk passform.

ProtecWork-produkter

Produkter i den här artikeln