Vårt mål

Att inspirera krävande yrkesarbetare till ett smartare och säkrare arbetsliv.

Snickers Workwear har förändrats mycket sedan vi var ett litet svenskt företag som revolutionerade 1970-talets arbetskläder. Men precis som då fokuserar vi fortfarande på att göra arbetslivet bättre, smartare och säkrare. Det är anledningen till att vi finns.

Allt vi gör utgår från våra slutanvändare. Vår roll är att hitta lösningar som underlättar för dem, förbättrar deras vardag och inspirerar dem. Vi vill också göra branschen som helhet bättre, mer produktiv och mer användarorienterad.

Vi strävar efter att flytta fram gränserna varje dag och försöker hela tiden omdefiniera konceptet ”moderna arbetskläder”. I slutändan handlar dock Snickers Workwear inte om vad vi gör, utan vad vi gör det möjligt för våra användare att göra.