ISO-certifiering

Snickers Workwear tillhandahåller användarvänliga produkter av hög kvalitet till våra kunder och slutanvändare.

Tillämpningen av ISO-standarder i hela organisationen hjälper oss i vår strävan att hela tiden minska kostnaderna, skapa ständiga förbättringar och i slutändan tillgodose kundernas behov och överträffa deras förväntningar.

Dessutom hjälper det oss att agera miljömässigt ansvarsfullt och bidra till en hållbar framtid.

Snickers Workwear är certifierat av Intertek Certification AB enligt följande standarder: EN ISO 9001:2015 och EN ISO 14001:2015