Partner login

BÄRBAR TEKNOLOGI FÖR ATT FÖRBÄTTRA HANTVERKARES HÄLSA

Snickers Workwear - Sverige

Med ett stolt förflutet där man utforskat ny teknologi för arbetskläder har Snickers Workwear nu påbörjat sitt första projekt med bärbar teknologi. 100 hantverkare från fem länder deltar i ett test för att se hur bärbar teknologi kan förbättra arbetshälsan och samtidigt ändra vår syn på arbetskläder.

Bärbar teknologi är elektronik som kan bäras på kroppen, antingen som en accessoar eller som en del av ett material som används i kläder. En av den bärbara teknologins främsta egenskaper är dess förmåga att ansluta till Internet så att data kan utbytas mellan ett föremål och ett nätverk.

Eftersom den är influerad av sportoch modeindustrin bärs majoriteten av den bärbara teknologin på handleden. Men den kan även fästas mot kroppen, hängas runt halsen eller sys eller vävas in i tyger, t.ex. magnetremsor för att mäta hjärtfrekvens och temperatur.

2016 startade Snickers Workwear ett test där 100 hantverkare i fem länder jobbar i byxor med bärbar teknologi som mäter deras prestation. Den som leder projektet är Nicole Rimér, chefsdesigner hos Snickers Workwear. 

Hur kom ni i kontakt med bärbar teknologi?

När vi såg bärbar teknologi introduceras i sportkläder frågade vi oss hur detta kunde appliceras på arbetskläder och bidra till funktionalitet och komfort. Vi identifierade snabbt hälsa som ett centralt område där bärbar teknologi kan göra skillnad för professionella hantverkare – de flesta har ju redan en smartphone i fickan.

Vi identifierade snabbt hälsa som ett centralt område där bärbar teknologi kan göra skillnad för professionella hantverkare.

Hur utförs testet?

Vi monterar en enhet med bärbar teknologi på ett par arbetsbyxor i 6-serien. Enheten samlar in data som temperatur, bullernivåer och knäbelastning under arbetsdagen.

Hur kan en hantverkare dra nytta av detta?

Dessa data kan berätta för hantverkarna om deras behov av ordentliga knäskydd eller meddela när bullernivån når en kritisk nivå. Fler funktioner kan läggas till i framtida tester.

Kommer bärbar teknologi att ändra ert arbete kring design och produktutveckling?

Spännvidden blir större. Utveckling av arbetskläder rör sig naturligt kring funktionalitet, komfort och design. Även om arbetshälsa alltid varit i fokus ser vi nu ännu större möjligheter genom att lägga till teknologi. De data vi samlar in från våra slutanvändare kommer att användas i utvecklingsprocessen.

Anser ni att hantverkare är bra på arbetshälsa?

Under åren har vi sett att hantverkare tenderar att tycka att de har bra skydd när det kommer till hälsa och arbetsförhållanden. Verkligheten kan vara något helt annat. Attityder som "Det händer inte mig" eller att säkerhet är opraktiskt är vanliga. Brist på medvetenhet är en annan.

Men det är exakt därför som vi tror att smarta arbetskläder kan göra skillnad. Det kommer ju trots allt alltid att vara vårt uppdrag att skapa en bättre arbetsdag för hantverkare.

FAKTA

Bärbar teknologi är elektronisk utrustning som vi bär och tar med oss överallt.

· Smartphones och smartwatches är vardagsmat idag, men utvecklingen flyttar ständigt gränserna för vad som är möjligt. Andra exempel på bärbar teknologi är HMD (head mounted display) och smarta kläder, smarta smycken och implantat. Tom. skor kan ha tekniska funktioner och kommunicera med andra enheter via Bluetooth eller Wifi.

· Forskningen har visar att anställda som är utrustade med bärbar teknologi både är mer produktiva (en ökning med 8,5 %) och nöjdare på arbetet.

· Hälften av kvinnorna och två tredjedelar av männen har någon form av bärbar teknologi eller vill ha det. 2020 kommer det att finnas över 50 miljarder enheter världen över som är anslutna till Internet.

Källa: Forbes Magazine

Fråga oss