Partner login

Symbolförklaring

Snickers Workwear - Sverige

De här symbolerna hjälper dig att hitta rätt plagg. De används som vägledning i de produktbeskrivningar som finns i den här broschyren. Följande definitioner gäller:

SW egenskaper | CE STANDARD | tvättinstruktioner | Patent och registrering av en gemenskapsformgivning

Snickers Workwear symboler.

KneeGuard™
Multi pocketMultiPocket™
Mobile phoneMobile phone

CE Standard.

PPEPersonlig skyddsutrustning (PPE).

När CE-märkningen används ensam i våra beskrivningar av byxor syftar det på knäskydden. Symbolen används också för att visa att våra arbetshandskar uppfyller CE-standarderna.

EN 343 symbol EN 343 Skydd mot dåligt väder.

Denna standard omfattar material och sömmar och är uppdelad på två delar: vattentäthet och ångmotstånd.

För vattentäthet finns 3 klasser, där klass 2 ska klara ett vattentryck på ≥ 8000 Pa och klass 3 ska klara ≥ 13000 Pa. För klass 1 är kraven samma som för klass 2, men utan förbehandling.

För ångmotstånd (ju lägre värde ju lägre penetration) finns det 3 klasser;

Klass 1: Ångmotstånd ≥ 40
Klass 2: 20 < Ångmotstånd ≤ 40
Klass 3: Ångmotstånd ≤ 20

Vattenpenetrationen anges högst upp i symbolen och ångmotståndet längst ner i symbolen.

EN 471EN 471 Varselkläder

Standarden anger kraven på kläder som signalerar användarens närvaro visuellt. Prestandakraven gäller färg och reflektion samt minimiytor och materialens placering.

Det finns 3 olika klasser och klass 3 är den högsta klassen.

Klass 3: Hela det fluorescerande området måste vara minst 0,8 m² och 0,2 m² reflekterande material.
Klass 2: Hela det fluorescerande området måste vara minst 0,5 m² och 0,13 m² reflekterande material.
Klass 1: Hela det fluorescerande området måste vara minst 0,14 m² och 0,10 m² reflekterande material.

EN388EN 388 Handskar som ger skydd mot mekansika risker.

Denna standard gäller alla typer av skyddshandskar och omfattar alla aspekter av fysiska och mekaniska skador som beror på nötning, knivskärning, rivning och punktering. Skydd mot mekaniska risker uttrycks genom ett piktogram som följs av fyra siffror (prestandanivåer), som motsvarar ett testresultat för en specifik risk. Prestandanivåerna är 1–5, där 4 eller 5 är det bästa resultatet.

a. Nötningsmotstånd: baserat på antalet cykler som krävs för att nöta igenom provhandsken.

b. Skärbeständighet: baserat på antalet cykler som krävs för att skära igenom provhandsken med konstant hastighet.

c. Rivhållfasthet: baserat på den kraft som krävs för att riva sönder provhandsken.

d. Punkteringsmotstånd: baserat på den kraft som krävs för att göra hål i provhandsken med en spets av standardstorlek.

I alla fall anger 0 den lägsta prestandanivån i enlighet med följande. Detta är kraven för varje prestandanivå. Prestandandanivån visas vid sidan av piktogrammet.

Prestandanivå
0
1
2
3
4
5
a. Nötningsmotstånd (cykler) <100 100 500 2000 8000
b. Skärbeständighet (faktor) <1.2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0
c. Rivhållfasthet (newton) <10  10 25 50 75
d. Punkteringsmotstånd (newton) <20 20 60 100 150
EN 511EN 511 Handskar som skyddar mot kyla.

Denna standard gäller alla handskar som skyddar händerna mot konvektions- och kontaktkyla ned till –50 °C. Skydd mot kyla uttrycks genom ett piktogram som följs av en serie med tre prestandanivåer, som rör specifika skyddsegenskaper.

a. Motstånd mot konvektionskyla: Prestandanivå 0–4. Baserat på handskens termiska isoleringsegenskaper som inhämtas genom att mäta överföringen av kyla via konvektion.

b. M otstånd mot kontaktkyla: Prestandanivå 0–4. Baserat på handskmaterialets termiska motstånd vid exponering för kontakt med ett kallt föremål.

c. Vattengenomträngning: 0 eller 1. 0 = vattengenomträngning efter 30 minuters exponering. 1 = ingen vattengenomträngning.X=performance level not tested.

X=prestandanivån inte testad.

Alla handskar måste också som minst uppfylla prestandanivå 1 för nötning och rivhållfasthet enligt EN 388

EN 11611EN 11611 Skydd mot svetsarbete.

EN 11611 Denna standard anger de minimala säkerhetskraven och testmetoderna för skyddskläder inklusive huvor, förkläden, ärmar och damasker som är avsedda att skydda bärarens kropp
inklusive huvud och fötter och som ska bäras vid svetsning och liknande processer med jämförbara risker.

A1: Anger att tyget uppfyller kraven för begränsad flamspridning och ytantändning.
A2: Anger att plagget uppfyller kraven för begränsad flamspridning och kantantändning.

Klass 1: Manuella svetstekniker med liten bildning av stänk och droppar.
Klass 2: Manuella svetstekniker med betydande bildning av stänk och droppar.

EN 11612EN 11612 Skydd mot hetta och lågor.

Denna standard specificerar egenskaper för plagg som är tillverkade av flexibla material och som är avsedda att skydda bärarens kropp, utom händerna, från värme och/eller lågor.

KLASS PÅ PLAGGET:
A Begränsad flamspridning
A1 Ytantändning
A2 Kantantändning
B Konvektiv värme
C Strålningsvärme
D Stänk av smält aluminium
E Stänk av smältjärn
F Kontaktvärme
EN 1149EN 1149 Elektorstatiska egenskaper

Denna europeiska standard anger material- och designkrav för antistatiska skyddskläder, som används som en del av ett komplett jordat system, för att undvika plötsliga urladdningar. Materialet ska uppfylla kraven enligt EN 1149-1 (ytresistens) eller 1149-3 (induktionsladdning). Kraven kan vara otillräckliga för miljöer med förhöjd syrehalt och därmed förhöjd brandrisk. Denna europeiska standard är inte tillämplig för skydd mot nätspänning.

EN 14404 Standard för knäskydd

Standard för knäskydd. Standarden beskriver storlek, kraftfördelning, genomträngningsresistens
och användarprovning av knäskydd.

Typ 2, Nivå 1
Tillförlitligt knäskydd för hantverkare med mobil arbetsmiljö där regelbundet knästående ingår i
arbetet. Utformad för att skydda knäna från småsten, spikar och andra mindre föremål upp
till 1 cm på hårda och plana ytor.

Type 2, Level 0
Effektivt knäskydd för hantverkare som ibland behöver arbeta knästående inomhus. Utformade
för att skydda knäna på plana ytor.

Snickers Workwears knäskydd är avsedda och certifierade för användning i knäskyddsfickorna på Snickers Workwears byxor enligt EN 14404: 2010. Knäskydden är inte certifierade för
användning med byxor av andra märken.

Till början av sidan.

Washing instructions.

Do not iron Får ej strykas
Iron max 110 IrStryk med maximalt 110°C
Iron max 150 Stryk med maximalt 150°C
Iron max 200 Stryk med maximalt 200°C
40 degree Högsta tvätttemperatur. 40°C
60 degree Högsta tvätttemperatur 60°C
85 degree Högsta tvätttemperatur 85°C
Dry cleaning Kemtvätt
No dry cleaning Får ej kemtvättas
Tumble dry normal Torktumling vid låg temperatur
Tumlel drying norm Torktumling vid normal temperatur.
Do not tumble Får ej torktumlas
No bleach Blekmedel får ej användas

Till början av sidan.

Patent och registrering av en gemenskapsformgivning (RCD).

Innovation och produktutveckling utgör grunden för varumärket Snickers Workwear. Tack vare detta intensiva fokus har många av våra avancerade produkter eller lösningar registrerade patent. Många produkter omfattas också av registrering av en gemenskapsformgivning (RCD). I den här katalogen
är produkter med registrerad formgivning eller med funktioner som ingår i patentansökningar eller patent märkta med symbolerna nedan.

Patent info Den här produkten är patenterad eller omfattas av en patentansökan i vissa länder inom Europa och globalt.
Registreted design Den här produkten har en registrering av en gemenskapsformgivning (RCD) eller nationella formgivningsregistreringar.

Till början av sidan.

Fråga oss